Vznik OZ Nostra Heredita

Vznik občianskeho združenia NOSTRA HEREDITA 

OZ NOSTRA HEREDITA bolo schválené 22. 8. 2013 Ministerstvom vnútra SR.

Zakladajúci prípravný výbor tvorili: 

Adriana Sztankóová, Mgr. Jozef Poliak a Ing. Mária Hudecová.

Za výbor bola oprávnená konať Adriana Sztankóová. 30.9. 2013 sa konala ustanovujúca schôdza OZ, na ktorej bolo zvolené 3 členné predsedníctvo v zastúpení: 

A. Sztankóová – predseda, 

Mgr. J. Poliak – podpredseda 

Bc. M. Sztankóová - člen predsedníctva

Do 4.februára 2014 tvorilo OZ jedenásť členov vo vekovom rozpätí od 18 do 68 r. V súčasnosti má OZ trinásť členov.

Kontakt

OZ Nostra Heredita Brhlovce 28
Brhlovce
93502
+421 918 063 025 nostra.heredita@gmail.com